Telefon
4848 2106 / 2625 6430

Lejebetingelser

 

Lejers ansvar

Lejede genstande leveres i fejlfri stand og skal returneres i fejlfri stand. Evt. fejl og mangler skal meddeles ved levering.Lejer betaler for skader opstået medens genstande har været i lejers varetægt. Erstatning er aktuel pris for tilsvarende genstand. Borde, stole og emballage må ikke udsættes for fugt.
Emballage returneres sammen med det lejede. Eventuelt manglende emballage erstattes til dagspris.

Ordreændring

Ændringer af ordrer modtager vi indtil 7 dage før brugsdato. Senere ændringer behandles, men udlejer kan ikke belastes for evt mangler.

Levering/afhentning

Datoer for levering og afhentning i ordrebekræftelse er vejledende, og kan ændres af udlejer til tidligere levering hhv senere afhentning uden lejers samtykke. 

Afbestilling

Afbestilling skal ske senest 14 dage før lejemålets begyndelse. Senere afbestilling faktureres med 20 % af fakturabeløbet.

Transport

Levering af lejede genstande faktureres med gældende transportpris. Levering i grundplan max. 20 m fra bil med mindre andet er aftalt.

Transport sker i lastbil 12 ton højdemål 3,70 meter. Kørevej skal være egnet og fri.

Egen transport skal ske i lukket bil eller lukket trailer. Ej trailer med løsliggende presenning. Varer udleveres til egentransport ved port. Læsning og aflæsning ved lejer.

Betaling

Betaling ved modtagelse med mindre andet er aftalt. FestogService.dk kan kræve depositum i forbindelse med ordrebekræftelse.

Leverandørsvigt

Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for leverandørsvigt. Varegrupperne stofduge, fadøl, sluskice, popcorn, softice og engangsudstyr lejes/købes af udlejer hos leverandører.

 

 

Lejekontrakt telt